Cennik

CENNIK USŁUG KANCELARII

Honorarium jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie (np. według stawki godzinowej, stawki godzinowej połączonej z wynagrodzeniem za sukces, stawki ryczałtowej lub w inny sposób ustalony z Klientem)


• System godzinowy – wynagrodzenie odpowiada liczbie godzin pracy prawnika pomnożonej przez kwotę wynagrodzenia za godzinę.


• Kwotowe wynagrodzenie za usługę – prawnik umawia się z klientem za stałą kwotę za konkretną usługę. Dla klienta wydatek jest przewidywalny


• Premia za sukces (succes fee) – to wynagrodzenie, które uzupełnia wynagrodzenie zasadnicze i jest uruchamiane w przypadku uzyskania określonego rezultatu przez prawnika.